KnowledgeBase Erwachsenenbildung

Knowledgebase - vzdělávání dospělých: Vznik a aktuální vývoj vzdělávání dospělých v Rakousku na základě zkušeností, výzkumu, využití těchto poznatků.

[ LESS … ]

Metodika vzdělávání dospělých (dále jen Knowledgebase): Online – soubor vědomostí k teoreticky a prakticky relevantním tématům vzdělávání dospělých v Rakousku. Podává informace o struktuře, organizaci, statistice a vývoji rakouských lidových univerzit stejně jako o různých možnostech dalšího vzdělávání.

Knowledgebase nabízí vícejazyčné a virtuální prostředí pro všechny, kterých se vzdělávání dospělých týká, jakož i studujícím, kteří hledají rychlé, přesné a obsáhlé informace k jednotlivým aspektům vzdělávání dospělých v Rakousku.

Jednoduše použitelné databanky podávají přehled o odborné literatuře - knihy, příspěvky
v encyklopediích a odborných časopisech, akademické a disertační práce. Tímto způsobem může primární a sekundární literatura pomocí zpětné vazby čerpat informace na téma: vývoj vzdělání dospělých, popularizace vědeckých pojmů, metodika, andragogika a vědecký výzkum.

Statistická a strukturně analytická databanka pomáhá získat přehled o organizaci, struktuře a různých aktivitách rakouské lidové univerzity. Dále informuje o statistickém vývoji a aktuální nabídce vzdělání.

Ve vizuálně znázorněném prostředí se odvíjí živý obraz vývoje lidového vzdělávání a popularizace vědomostí v Rakousku od 19.století. Aktuální otázky a problémy ve vzdělávání dospělých mohou být tímto v historickém kontextu lépe znázorněny a pochopeny.


dospělých, nýbrž nabízí také diskuzi o stěžejních otázkách teorie a praxe v tomto vzělávácím procesu. Toto je umožněno na jedné straně denními informacemi, na druhé straně archivem, který shromažduje důležitá témata minulé a současné diskuze.

Tímto se stává Knowledgebase zprostředkovatelem mezi minulostí a současností, mezi teorií a praxí, mezi vědeckými a laickými zájmy. Pokouší se pomocí moderní techniky dát současnou formu demokratizaci a popularizaci vědění, vycházejícího z tradice evropského osvícenství.

[ LESS … ]

realised by:

supported by:

esf Logo BMBWF