KnowledgeBase Erwachsenenbildung

Knowledgebase Erwachsenenbildung: az osztrák felno˝ttoktatás története és aktuális fejlo˝dése megismerheto˝, kutatható és alkalmazható.

[ LESS … ]

Knowledgebase Erwachsenenbildung (felno˝ttoktatás): a felno˝ttoktatás elméletileg és gyakorlatilag releváns témáinak az online-plattformja Ausztriában. A képzés fórumaként információkat ad az osztrák népfo˝iskolák felépítéséröl, szervezéséro˝l és történelméro˝l, valamint a továbbképzéssel kapcsolatos kínálatokról.

A Knowledgebase Erwachsenenbildung információs kínálata többnyelvu˝ és nemzetközi virtuális közmu˝velo˝dési terület a feno˝ttoktatásban dolgozók, valamint a kutatók és a tanulók részére, akik gyors, pontos és teljesköru˝ információkat akarnak kapni Ausztriában a
felno˝ttoktatás egyes aspektusairól.

Egyszeru˝en használható adatbankok nyújtanak felvilágosítást a szakirodalomról ( könyvek, adalékok összegyu˝jtött kötetekben és szakfolyóiratokban, akadémiai kutató- és diplomamunkák). Ezáltal az önálló és önállótlan elso˝dleges és másodlagos irodalmat egyszeru˝en le lehet kérdezni olyan témákkal kapcsolatban, mint a felno˝ttoktatás története, a tudomány popularizálása, metodika, andragogia, képzés- és tudománykutatás.

Hogy elképzelésünk legyen az osztrák népfo˝iskolák szervezéséro˝l, felépítéséro˝l és tevékenysége terjedelméro˝l, rendelkezésünkre állnak az adatbankok a statisztikai és strukturális analízisro˝l, melyek nem csak a statisztikai fejlo˝désro˝l nyújtanak információt, hanem a legújabb szervezési helyzetro˝l, az aktuális továbbképzési ajánlatokról, valamint az individuális továbbképzési kívánságokkal kapcsolatban az ajánlattevo˝kro˝l is adnak felvilágosítást.

Vizuálisan tetszeto˝s és a történelmi fejlo˝dés komplexitásához méltó ábrázolásmód útján mutatja a historiográfia a népoktatás történetének és a tudás népszeru˝sítésének eleven képét Ausztriában a XIX. századtól kezdve. Ezáltal az aktuális napi kérdéseket és a kérdések felvetését a felno˝ttoktatásban a történelmi komplexitásukban lehet látni és jobban meg lehet érteni.

A Knowledgebase Erwachsenenbildung nem csak a tudás és információ fóruma az elmúlt, a jelen és a jövo˝ irányvonalai és fejlo˝dési szakaszai között a felno˝ttoktatásban, hanem ezen túlmeno˝en öszto˝nöznie is kell a feno˝ttoktatásban felveto˝do˝ elméleti és gyakorlati központi kérdésekkel kapcsolatos vitákat. Ezt egyrészt a News-Leiste (új szövegszegély) teszi leheto˝vé a napi aktuális jelentésekkel a felno˝ttoktatás munkájából, másrészt a Textarchiv (szöveg archívum), melyben az elmúlt és a jelen viták alapszövegei tartós mego˝rzésre kerülnek és az érdeklo˝do˝k rendelkezésére állnak.

A Knowledge-Base Erwachsenenbildung ezért a közvetíto˝ funkciójával a múlt és a jövo˝, az elmélet és a gyakorlat, a szaktudás és a mu˝kedvelo˝ érdeklo˝dése között áll és megkísérel a modern technika segítségével a régi, az európai felvilágosodás korából származó, a felno˝ttoktatással kapcsolatos kívánalomnak a tudás demokratizálása és népszeru˝sítése útján ido˝szeru˝ formát adni.

[ LESS … ]

realised by:

supported by:

esf Logo BMBWF